Home / Vriendenstichting

Vriendenstichting

STICHTING VRIENDEN HERTENKAMP HET GROENE HART

Gegevens Stichting

Naam                                     De officiële naam is Stichting Vrienden Hertenkamp Het Groene Hart

 Plaats                                    Enkhuizen

Bezoekadres                         Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen

Postadres                              Postbus 1, 1687 ZG Wognum

Telefoonnummer                 0229-576868

Mobiel nummer                   06-10027844                     

Mailadres                              info@vriendenhertenkamp.nl

Internetadres                       www.hertenkamp-Enkhuizen.nl

 Datum van oprichting      13 juli 2016

RSIN-nummer                     856567954

Kamer van Koophandel     66469988

Bankrekening                       Rabobank nr. NL88 RABO 0311 3791 41

Activiteit/doel
De stichting is een steunstichting met als doel de Hertenkamp Het Groene Hart op financieel gebied te ondersteunen.

In de statuten staat als doel: de stichting heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan het creëren en in stand houden van een zo optimaal mogelijk leefklimaat bij het Hertenkamp Het Groene Hart, de Heemtuin en de Camping de Vest te Enkhuizen.

Men tracht dit doel onder meer te bereiken door: het inzamelen van geld en het werven van sponsors en donateurs, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hertenkamp Het Groene Hart, de Heemtuin en Camping de Vest vormen een samenwerkingsverband tussen De Baanbreker in Enkhuizen, Stichting LeekerweideGroep in Wognum en de gemeente Enkhuizen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2016
Het beleidsplan van Stichting Vrienden Hertenkamp Het Groene Hart betreft de periode 2016 tot 2019.

Hertenkamp Het Groene Hart wil gebruik maken van de mogelijkheid van een tweede geldstroom. Door middel van donaties en sponsoring kunnen projecten gerealiseerd worden zonder het exploitatiebudget hiervoor te hoeven gebruiken van de organisaties die aangesloten zijn bij Het Hertenkamp Het Groene Hart.

Stichting LeekerweideGroep fungeert als aanspreekpunt voor Stichting Vrienden. Ook de administratie zal door Stichting LeekerweideGroep op zich worden genomen.

Acties worden door het bestuur geïnitieerd.

In de loop van 2017 zal door het bestuur worden bepaald op welke wijze de doelstelling van de stichting behaald kan worden.

Via de website wordt aandacht gevraagd voor Stichting Vrienden Hertenkamp Het Groene Hart. Op de site staat hoe je donateur kunt worden.

Projecten worden pas gerealiseerd als de financiering rond is.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer. De daadwerkelijke administratie wordt door Stichting LeekerweideGroep verzorgd.

Elk jaar wordt afgesloten met een jaarverslag en een jaarrekening.

Gegevens bestuurder

Secretaris                  Johanna Borst

Datum in functie     13 juli 2016

Bevoegdheid             gezamenlijk bevoegd

Penningmeester       Arie Cornelis Visser

Datum in functie      13 juli 2016

Bevoegdheid              gezamenlijk bevoegd

Voorzitter                   Mark Veen

Datum in functie      13 juli 2016

Bevoegdheid              gezamenlijk bevoegd

Het bestuur bestaat uit drie leden. In de statuten staat dat de stichting minimaal uit drie en maximaal uit vijf leden bestaat. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast en benoemt de bestuurders. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het afgelopen jaar zijn is de oprichtingsakte opgesteld en is de stichting opgericht. De stichting is ingeschreven in de kamer van Koophandel en er is een bankrekening geopend.

Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van de definitieve beschikking om als ANBI aangemerkt te mogen worden.

 De daadwerkelijke activiteiten gericht op het binnenhalen van financiële middelen voor Hertenkamp Het Groene Hart, de Heemtuin en Camping De Vest zullen vanaf 2017 plaats gaan vinden.

Financiële paragraaf
Er is nog geen balans of staat van baten en lasten aangezien de stichting in 2016 is gestart.

De stichting heeft in 2016 één gift ontvangen van € 500,-.

De uitgaven bestonden uit € 5,- bankkosten.

Derhalve bestaat is het banksaldo per 31 december 2016 € 495,-.

De balans per 31 december 2016 zit er als volgt uit:

Activa                                                                                              Passiva

Liquide middelen    € 495                                                             Eigen vermogen                    € 495

De begroting 2017:

Inkomsten

Ontvangen giften                                                   € 5.000

Evenementen                                                         € 2.500

Totaal                                                                      € 7.500

Uitgaven

Bankkosten                                                             €    100

Organisatiekosten                                                  €    100

Voorgeschoten oprichtingskosten                      €    500

Gehonoreerde wensen Hertenkamp

Het Groene Hart, Heemtuin, De Vest                € 6.800

Totaal                                                                       € 7.500

Begroot Resultaat 2017                                          €       0

Door de website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten